Įrangos sąrašas
Nemokamas pristatymas
Krepšelis tuščias
Bendra nuomos kaina: 0 Eur/mėn
Apmokėjimas iš karto: 0 Eur
Užsakyti įrangą
Atgal
Įrangos užsakymas
Prašome užpildyti visus pažymėtus (*) laukus. Šie duomenys reikalingi
užsakymo vykdymui.
Siųsti užklausą
Užklausa sėkmingai
išsiųsta
Mūsų vadybininkas su Jumis
susisieks 2 valandų bėgyje.
Suformuoto užsakymo kopija nusiųsta į Jūsų el.paštą vardenis.pavardenis@pastas.lt

CSC Mobile planų VERSLUI 120min, Verslui 100MB ir Verslui 500MB tarptinklinio ryšio (angl. roaming) paslaugų tarifus galite rasti spausdami čia!

Nuo 2017 m. birželio 15 d. įsigaliojo Europos Sąjungos institucijų patvirtintas tarptinklinio ryšio reguliavimas (angl. „Roam Like at Home“, sutrumpintai RLAH, toliau vadinamas reguliavimu), kurio tikslas – Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės šalyse (toliau – ES / EEE) keliaujantiems vartotojams užtikrinti tokias pačias tarptinklinio ryšio kainas, kaip ir namų šalyje – Lietuvoje.

 

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad ES šalyse visada galėsite nemokamai prisiskambinti bendrosios pagalbos numeriu 112 arba LR konsulinės tarnybos numeriu.

Nuolatinė gyvenamoji vieta ar nuolatinis ryšys

Mokėjimo plano suteikiamas mobiliojo ryšio paslaugas galėsite naudoti keliaudami ES / EEE šalyse plane aprašytomis sąlygomis bei tarifais, jei nuolat gyvenate Lietuvoje / vykdote komercinę veiklą arba turite pastovių ryšių su Lietuva, susijusių su dažnu ir ilgalaikiu buvimu Lietuvos teritorijoje. Siekiant užkirsti kelią piktnaudžiavimui ar neįprastam naudojimuisi paslaugomis, nesusijusiam su periodiniu keliavimu, galime Jūsų prašyti pateikti įrodymus, jog gyvenate / vykdote komercinę veiklą ar turite pastovių ryšių su Lietuva. Jums nepateikus tinkamo įrodymo, naudojimasis mobiliojo ryšio paslaugomis keliaujant ES / EEE šalyse bus apmokestintas didmeninėmis reguliuojamų tarptinklinio ryšio paslaugų kainomis privatiems klientams ar verslo klientams.

Organizuotas perpardavimas

Nustačius, kad SIM kortelės yra organizuotai perparduotos asmenims, negyvenantiems Lietuvoje ir neturintiems kito pastovaus ryšio su Lietuva, galime nedelsiant imtis priemonių, pvz., apriboti naudojimąsi paslaugomis ar apmokestinti ES / EEE šalyse naudojamas paslaugas tuo metu galiojančiomis didmeninėmis reguliuojamų tarptinklinio ryšio paslaugų kainomis privatiems klientams ar verslo klientams.

Duomenų kiekio limitas

Taikomas tais atvejais, kai už mokėjimo plano ar papildomo duomenų paketo mėnesio mokestį suteikiamas neribotas duomenų kiekis arba suteikiamo duomenų kiekio vieno GB kaina yra mažesnė už didžiausią leistiną didmeninę duomenų perdavimo ES / EEE šalyse kainą privatiems klientams ar verslo klientams. Limitas apskaičiuojamas mokėjimo plano ar papildomo duomenų paketo mėnesio mokestį padalinus iš didžiausios leistinos didmeninės kainos už vieną GB (privatiems – 5,45 Eur, verslui 4,5 Eur) ir gautą sumą padauginus iš dviejų.

 

Pvz., privatiems klientams: naudojantis mokėjimo planu, kuris suteikia neribotą kiekį minučių ir trumpųjų žinučių bei 15 GB už 21 Eur/mėn. su PVM mokestį, keliaujant ES / EEE šalyse taikant RRT patvirtintą priemoką bus galima išnaudoti 7,71 GB ((21/5,45)x2). Kiekvienas papildomas megabaitas iki tol, kol bus išnaudoti mokėjimo plano suteikiami 15 GB, bus apmokestintas tuo metu galiojančiomis didmeninėmis reguliuojamų tarptinklinio ryšio paslaugų kainomis. Išnaudojus visą mokėjimo plane nurodytą duomenų kiekį, suteikiamas papildomas 1 GB už 3,85 Eur su PVM, kuriam taip pat taikoma duomenų kiekio limito formulė. Pritaikius ją, keliaujant ES / EEE šalyse bus suteikiama 1,41 GB ((3,85/5,45)x2) duomenų, kurie apmokestinami RRT patvirtinta priemoka.

 

Pvz., verslo klientams: naudojantis mokėjimo planu, kuris suteikia neribotą kiekį minučių ir trumpųjų žinučių bei 12 GB už 23 Eur/mėn. be PVM mokestį, keliaujant ES / EEE šalyse taikant RRT patvirtintą priemoką bus galima išnaudoti 10,22 GB ((23/4,5)x2). Kiekvienas papildomas megabaitas iki tol, kol bus išnaudoti mokėjimo plano suteikiami 12 GB, bus apmokestintas tuo metu galiojančiomis didmeninėmis reguliuojamų tarptinklinio ryšio paslaugų kainomis. Išnaudojus visą mokėjimo plane nurodytą duomenų kiekį, suteikiamas papildomas 1 GB už 3 Eur/mėn. be PVM, kuriam taip pat taikoma duomenų kiekio limito formulė. Pritaikius ją, keliaujant ES / EEE šalyse visą papildomo duomenų paketo kiekį, t.y. 1,33 GB ((3/4,5)x2), bus galima išnaudoti už RRT patvirtintą priemoką.

Naudojimosi tarptinklinio ryšio paslaugomis apimtis ir buvimo kitose ES / EEE šalyse trukmė

Tuo atveju, jei per 4 mėnesių laikotarpį, atsižvelgdami į tvarkomus srauto duomenis, pastebėsime, kad minučių, SMS/MMS arba duomenų išnaudojate daugiau ES / EEE šalyse nei Lietuvoje, ir tuo pačiu ES / EEE šalyse praleidžiate daugiau laiko nei Lietuvoje, tolesnis naudojimasis paslaugomis ES / EEE šalyse nuo įspėjimo dienos bus apmokestintas tuo metu galiojančiomis didmeninėmis reguliuojamų tarptinklinio ryšio paslaugų kainomis privatiems klientams ar verslo klientams, jei per 14 dienų įspėjimo laikotarpį situacija nepasikeis.

 

Pvz., jei per 4 mėnesių laikotarpį abonentas išnaudojo 200 min., iš kurių daugiau kaip 100 min. išnaudota kitose ES / EEE šalyse, ir daugiau nei 2 mėnesius praleido būdamas kitose ES / EEE šalyse, toks naudojimasis paslaugomis bus laikomas piktnaudžiavimu ir papildomos minutės, SMS bei megabaitai, išnaudoti keliaujant ES / EEE šalyse, nuo įspėjimo dienos bus apmokestinti tuo metu galiojančiomis didmeninėmis reguliuojamomis paslaugų užsienyje kainomis privatiems klientams ar verslo klientams, jei per 14 dienų įspėjimo laikotarpį situacija nepasikeis. Dienos, kai abonentas buvo prisijungęs prie mobiliojo ryšio tinklo Lietuvoje, nepriklausomai nuo prisijungimo trukmės, yra priskiriamos buvimo Lietuvoje laikui. Dienos, kuriomis nebuvo prisijungta prie jokio tinklo (pvz. įrenginys buvo išjungtas), nevertinamos skaičiuojant buvimo Lietuvoje ir kitose ES /EEE šalyse trukmę. Naudojimasis paslaugomis ar buvimas ne ES / EEE šalyse yra prilyginamas naudojimuisi paslaugomis ar buvimui Lietuvoje.

 

Naudojimasis tarptinklinio ryšio paslaugomis taip pat gali būti apmokestintas tuo metu galiojančiomis didmeninėmis reguliuojamų tarptinklinio ryšio paslaugų kainomis privatiems klientams ar verslo klientams nuo įspėjimo dienos, jei per 14 dienų įspėjimo laikotarpį situacija nepasikeičia, ir tais atvejais, kuomet naudojimasis tarptinklinio ryšio paslaugomis taip pat gali būti apmokestintas tuo metu galiojančiomis didmeninėmis reguliuojamų tarptinklinio ryšio paslaugų kainomis privatiems klientams ar verslo klientams nuo įspėjimo dienos, jei per 14 dienų įspėjimo laikotarpį situacija nepasikeičia, ir tais atvejais, kuomet tas pats asmuo turi ne vieną abonentą ir tarptinklinio ryšio paslaugoms naudoja keletą SIM kortelių.

CSC TELECOM bendradarbiauja su didžiausiais užsienio šalių operatoriais, todėl mūsų klientai mobiliojo ryšio paslaugomis gali naudotis visame pasaulyje.

Reikia pagalbos?

Parašykite mums arba paskambinkite

El. paštas
Bendrasis telefonas
Skambinant iš CSC tinko
117
Užklausa sėkmingai
išsiųsta
Netrukus susisieksime